Menu Zamknij

Moja Woda – Zbiorniki betonowe na deszczówkę

betonowe zbiorniki na deszczówkę dofinansowanie

ZBIERAJ DESZCZÓWKĘ – PROGRAM MOJA WODA 2023

Czym jest program „Moja Woda’?

Głównym celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce. Zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym, a także wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych to główne elementy planu przeciwdziałania skutkom suszy, jakie w ostatnich latach dotykają Polskę.

Kto może skorzystać z dofinansowania w programie „Moja Woda”?

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami  lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której:
– znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,
– planuje się budowę lub na której już rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednakże budynek ten musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Nieruchomości dla których udzielone zostało już dofinansowanie  w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” nie mogą ponownie brać udziału w programie.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dopłaty w 2023 roku została zwiększona i wynosi 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania w Programie „Moja Woda”?

Koszty kwalifikowane to między innymi: zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód opadowych i roztopowych. Zbiorniki betonowe na deszczówkę naszej produkcji kwalifikują się do tych kosztów w ramach dofinansowania.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w programie „Moja Woda” należy założyć konto na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW adekwatnego dla naszego województwa, pobrać wniosek i wypełnić go. Następnie należy wysłać elektroniczny wniosek za pomocą Skrzynki Podawczej na naszym koncie. Na tym etapie wysyłamy wniosek bez podpisów. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie wniosku, podpisanie go i dostarczenie w wersji papierowej do naszego WFOŚiGW. Ten drugi etap można zastąpić wysyłając wniosek za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jakie są dalsze kroki?

Na naszym koncie w Portalu Beneficjenta możemy śledzić co dzieje się z naszym wnioskiem. Wniosek w pierwszej kolejności przejdzie weryfikację. Gdy zostanie zaakceptowany – otrzymamy pozytywną decyzję o udzieleniu dofinansowania i podpisaniu umowy. Kolejnymi krokami są:
1. Złożenie wniosku o płatność;
2. Przedstawienie protokołu odbioru końcowego – jeśli nasze przedsięwzięcie jest  w całości realizowane przez wykonawcę.
3. Przedstawienie oświadczenia o samodzielnym montażu instalacji – jeśli przedsięwzięcie zostało wykonane siłami własnymi.
4. Przedstawienie faktur/rachunków lub innych dokumentów księgowych. Warto wspomnieć, że wszystkie te dokumenty muszą być imienne, a dane na nich muszą być zgodne z danymi Beneficjenta.
5. Przedstawienie dokumentów potwierdzających opłacenie faktur i rachunków;
6. Przedstawienie decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku albo zgłoszenie zakończenia budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu – dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na nieruchomości, na której na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie planowano lub rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

Warto wspomnieć, że przy rozliczeniu przedsięwzięcia lub podczas jego kontroli, Beneficjent może zostać poproszony o udostępnienie dokumentacji fotograficznej robót na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia – zatem należy odpowiednio wcześnie zadbać o posiadanie zdjęć z kolejnych etapów budowy naszej instalacji.

W naszym sklepie internetowym posiadamy zbiorniki betonowe na deszczówkę o pojemnościach 5m3, 6m3, 8m3, 10m3, 12m3. Nasze zbiorniki betonowe na deszczówkę mogą być łączone szeregowo, co daje w zasadzie nieograniczone możliwości powiększania ich pojemności. Dzięki temu ilość zbieranej wody z dachu budynku zależy wyłącznie od wielkości opadów.
Przechodząc do naszego sklepu internetowego do sekcji Zbiorniki betonowe na deszczówkę, wybierając zbiornik o konkretnej pojemności poznamy także koszty transportu zbiornika do naszej miejscowości.
Zbiornik dojedzie do Państwa samochodem, który posiada HDS, dzięki czemu zostanie on osadzony we wskazanym miejscu bez dodatkowych opłat. W cenie transportu zawarty jest także montaż płyty – z użyciem HDS. Na całość wystawimy imienną fakturę VAT, którą przedstawicie Państwo na etapie rozliczenia z WFOŚiGW. Imienna faktura/rachunek jest niezbędna do rozliczenia.
Wszystkie nasze zbiorniki posiadają stosowną dokumentację oraz rysunki techniczne, które można pobrać w zakładce Pliki do pobrania.

Zachęcamy do udziału w programie.
Dzięki dofinansowaniu koszt własny znacząco się zmniejsza, więc warto zadać sobie trochę trudu, złożyć wniosek a następnie zakupić zbiornik betonowy na deszczówkę, na przykład naszej produkcji.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, jednak warto działać szybko. Program „Moja Woda” może zostać zakończony lub wstrzymany, dlatego nie zwlekajmy z wysłaniem wniosku.

Linki do poszczególnych WFOŚiGW

Województwo Dolnośląskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Województwo Lubelskie
Województwo Lubuskie
Województwo Łódzkie
Województwo Małopolskie
Województwo Mazowieckie
Województwo Opolskie
Województwo Podkarpackie
Województwo Podlaskie
Województwo Pomorskie
Województwo Śląskie
Województwo Świętokrzyskie
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Województwo Wielkopolskie
Województwo Zachodnio-Pomorskie

Opublikowano wAktualności, Zbiorniki na deszczówkę